BIM-tjenester

BIM står for BygningsInformasjonModellering, og representerer en stadig vanligere metode å prosjektere i. BIM er en metode som mange allerede benytter, og som alle i fremtiden må forholde seg til.

BIM2Share er en av Norges ledende aktører innen utvikling og levering av programvare og tjenester som gjør bruk av BIM tilgjengelig for alle prosjektdeltagere, uten at det krever spesielle forhåndskunnskaper eller avansert programvare. Vi ønsker å dele vår kompetanse ved å hjelpe våre kunder i å velge en strategi for BIM, gjennomføre denne, og høste faktiske gevinster av å benytte BIM. Alt tilpasset organisasjonens ambisjon, kapasitet og kompetanse.

Workshop – Kom i gang med BIM

 
BIM Introduksjon: Grunnleggende teori, prinsipper, modell, standarder og formater
 
Anvendelse: Bruksområder, potensial, krav og forutsettinger
 
Verktøy: Oversikt over vanlige verktøy og deres anvendelsesområder
 
For å lykkes: Mål, strategi, forutsetninger, gjennomføringsplan og BIM-manual
 
Diskusjon: Nåsituasjon, ønsket situasjon og relevante faktorer
 
BIM2Share: Kort introduksjon, og anvendelsesområder
 
Oppsummering: Diskusjon om, og eventuelt hva som kan og bør iverksettes

Passer for organisasjoner eller prosjektgrupper.

Workshop – BIM2Share

Opplæring i oppsett og bruk av BIM2Share. Passer for alle brukere. Kundens struktur og data på Byggeweb Prosjekt benyttes.

BIM Prosjektplan

Elektronisk dokument. Utgangspunkt i organisasjonens størrelse og funksjon, samt organisering, mål, arbeidsprosesser, rutiner og verktøy. Praktisk vinklet, sett opp i mot eksisterende prosjektplan og Beste Praksis metodikk ved bruk av Byggeweb og BIM2Share. Beskriver eksisterende verktøy og eventuelle behov for nye, inkludert implementering og opplæringsbehov.

Planen skal beskrive organiseringen av prosjektet, hvem som har hvilke ansvarsområder og hvordan oppgaver skal utføres. BIM manual er ikke inkludert. Inkluderer inntil 5 timer konsulent/rådgivning.

Prosjektsjekk BIM

En tjeneste som sikrer kvalitet på oppsett, innhold og bruk av Byggeweb Prosjekt. Kvartalsvis rapport med prosjektstatus; prosjektdata, rettighetsproblematikk, print og fordelingslister.

Sjekk av prosjektets utvikling, gjennomføring og resultat så langt ved bruk av BIM. Modeller vil sjekkes og kvalitetssikres på et overordnet nivå, rutiner og arbeidsoppgaver avstemmes. Konklusjon med evtuelle avvik fra Beste Praksis og forslag til tiltak dokumenteres.

Konsulent & Rådgivning BIM

Ved behov utover standard kurs og workshop, relatert til kundens BIM-prosjekt. Eksempelvis implementering av AutoDesk-verktøy, opplæring, råd og anbefalinger, bruk og utnyttelse, berikelse, sammenstilling og kontroll av modellen, overføring av modell til arkiv og FDV etc.

Kontakt vår BIM-ansvarlig, Espen Larsen:

67 81 71 99 | 452 05 393