Jernbaneverket velger Vianova som leverandør av løsning for ekstern samhandling (eSAM) i prosjekter

Pressemelding Jernbaneverket - Vianova, 26/6-2015.

Vianova skal levere samhandlingsløsningene Byggeweb og BIM2Share, inkludert mobile løsninger for avvik/endringshåndtering, samt oppfølging av feil og mangler.

- eSAM skal sikre effektiv samhandling og utveksling av dokumentasjon med blant annet rådgivere/prosjekterende og entreprenører, forteller Bjørn Inge Toften, Fagsjef dokumentstyring i Jernbaneverket. - Vianova utmerket seg særlig i forhold til sin rike og gjennomtenkte funksjonalitet, fortsetter Toften.

Totalt har Jernbaneverket ca. 160 pågående investeringsprosjekter. Løsningen kan også benyttes for plan-, fornyelses- og vedlikeholdsprosjekter.

- Vi er svært glade for at Jernbaneverket har valgt Vianova som leverandør og ser fram til å jobbe aktivt sammen i årene framover, sier Jarle Braathen, daglig leder i Vianova System TiPS FM AS.

Byggeweb benyttes av mer enn 2500 selskaper i Norge og er ledende på byggeprosjekter i Norge. Kontrakten med Jernbaneverket gjør at vi kommer enda sterkere inn i samferdselsmarkedet, og åpner muligheten for å levere integrerte BIM og filhåndteringsløsninger fra Vianova-selskapene.

BIM2Share vil som en unik portalløsning sikre praktisk samhandling i prosjektene – samhandling mellom aktører, verktøy og plattformer, og samhandling av BIM-modell og fildata – en felles arena som alle aktører i bygg/anleggsprosessen enkelt kan forholde seg til fortsetter Braathen.

Spørsmål? Ta kontakt med daglig leder, Jarle Braathen:

67 81 71 78Bilde fra signeringsmøte 24/6-2015 mellom Jernbaneverket og Vianova Systems TiPS FM AS: F.v. Øystein Fuentes-Gauslaa (Prosjektleder), Jarle Braathen (Daglig leder), Per Arne Fredriksen (Direktør prosjektstyring JBV) og Bjørn Inge Toften (Fagsjef Dokumentsstyring JBV).