Aktuelt

Prosjekthotell for bygg og anlegg

Et prosjekthotell lar deg dele informasjon innen et gitt prosjekt. Det finnes mange fordeler med et system som lar deg kommuniserer effektivt med dine kollegaer på byggeprosjekter.

Vårt prosjekthotell gir deg mulighet for å oppbevare, dokumentere og distribuere tegningsfiler, bilder og dokumenter på tvers av virksomhetsgrenser og geografi. Med et prosjekthotell oppnås en strukturert, effektiv dokumentutveksling mellom prosjektledelse, rådgivere og de utførende på byggeplassen.


Prosjekthotell som benyttes i hele Norden

Vårt prosjekthotell er blitt rangert som nummer 1 i de aller fleste offentlige konkurranser der vi har deltatt de siste 3 år. Totalt benyttes Byggeweb av 200.000 prosjektbrukere i 7000 virksomheter. Hver dag beviser vi sammen med våre kunder at våre digitale verktøy skaper direkte verdier for prosjektene - enten i form av reduserte kostnader, effektivitet, ressursoptimalisering, standardiserte arbeidsprosesser eller bedre deling av kunnskap.

Sammen gir det optimal, digital styring av prosjekter og eiendomsporteføljer.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om hvordan våre tjenester og produkter kan bistå din bedrift til mer effektiv prosjektgjennomføring.


Samhandlingsløsninger for bygg og anlegg

BIM2Share AS er en av Norges ledende leverandører av programvare og tjenester innen samhandlingsløsninger. Vi ønsker å dele vår kompetanse ved å hjelpe våre kunder i å velge en strategi for samhandlingsløsninger som gjør byggeprosjektene mer effektive.

BIM2Share AS leverer samhandlingsløsningene Byggeweb og BIM2Share, inkludert mobile løsninger for avvik og endringshåndtering, samt oppfølging av feil og mangler. Det kreves ingen spesiell forhåndskunnskap eller avansert programvare for å ta i bruk våre samhandlingsløsninger.


Samhandlingsløsninger med mange nyttige funksjonaliteter

Våre samhandlingsløsninger egner seg for bygg og anlegg hvor du enkelt kan oppbevare, bearbeide og distribuere modeller, tegninger, bilder og dokumenter på tvers av virksomhetsgrenser og geografi. Med et prosjekthotell oppnås en strukturert, effektiv dokumentutveksling mellom prosjektledelse, rådgivere og de utførende på byggeplassen.

Vi skreddersyr våre løsninger etter dine ønsker og behov. Ta derfor kontakt med oss dersom du er nysgjerrig på hvordan vi kan øke effektiviteten for dine prosjekter.


Ta kontakt med oss dersom du ønsker å inngå en avtale.


Henvendelser kan rettes til Byggeweb Support:

67 81 71 00