Prosjektstøtte - Byggeweb Capture

 
Bistand til opprettelse av nye arbeidsflyter (utarbeidelse av ny mal)
 
Bistand til opprettelse av Byggeweb Capture lister.
Basert på standard maler og innlegging av lokasjoner/tegninger for det enkelte prosjekt:
Byggeweb Capture – opprettelse av listePris pr. liste

Listen opprettes, tilpasses og gjøres klar til bruk. Innhold:

 
Tilgang til spesialtilpassede maler
 
Tilpassing og oppsett
 
Opprettelse og invitasjon av brukere
 
Opplæring per telefon


Konsulent fra BIM2Share sikrer en vellykket oppstart

NB! Inkluderer ikke opprettelse av lokasjoner og tegninger

Kr 4.900,-

Bistand lokasjoner og tegningerPris pr. liste

BIM2Share oppretter prosjektets lokasjoner fordelt på anbefalte lokasjonsnivåer, med tegninger ferdig til bruk. Inkluderer:

 
Opprettelse av lokasjoner
 
Tilpassing og opplasting av tegninger
 
Seksjonering på plantegninger
 
Knytte tegninger mot lokasjoner


Kunde må for dette sende inn:

 
Lokasjonsoversikt, eller angivelse av lokasjoner i plan
 
Tegninger: Plan-, fasade- og utomhus tegninger.
         Eventuelt leilighetstegninger (gjerne salgstegninger)


Format; PDF, alternativt bildeformat. Etter nærmere angivelse av anbefalt størrelse

Kr 2.900,-

(For komplekse/store prosjekter kan det påløpe tilleggskostnader)


Kontakt vår prosjektstøtteansvarlig for Byggeweb Capture, Linda Coyle:

67 81 71 98 | 938 71 060