Kjære kunder og samarbeidspartnere!

Takk for et spennende 2016 med mange nye Byggeweb- og BIM2Share-prosjekter

Vi har klart å styrke vår satsing i bygg markedet samtidig som vi har tatt en stor del av samferdselsmarkedet.
Resultatet innebærer gode totalløsninger mot store entreprenører og byggherrer.

Vi ser fram til et 2017 der vi kan jobbe tett med våre kunder og fokusere på integrerte BIM og samhandlingsløsninger.

Vi setter stor pris på vårt samarbeid og sender de beste ønsker om en gledelig jul og et godt nytt år.

Vi sees i det nye året.
BIM2Share AS


Ta kontakt med daglig leder Jarle Braathen:

67 81 71 78 | 928 26 183